לוגו סטימצקי

 

 

 

סטימצקי – הגבלות והחרגות:


- הכרטיס לא יחול על רכישת ספרים מוגנים כהגדרת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל
(הוראת שעה), התשע"ג- 2013.
- הכרטיס אינו תקף בחנויות נתב"ג, בירידים שעורכת החברה מעת לעת ובאתר האינטרנט של
החברה.
- הכרטיס לא יחול על מבצעי מועדון לקוחות, וכן על רכישת עיתונים, ספרי לימוד, ערכות
הרשמה, מגזינים, מוצרים אלקטרונים ודיגיטליים ורכישת תווי שי/מתנה.
- הכרטיס לא יחול על רכישת פריטים בהנחות מיוחדות כמפורסם בסניפים.
לאתר האינטרנט של סטימצקי