מדיניות פרטיות

מהי מדיניות פרטיות?

חברת נופשונית (להלן: "ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר נופשונית, הפועל בכתובת האינטרנט www.nofshonit.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: "האתר").

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת נופשונית במידע שיימסר לה ובמידע שייאסף אודותיך בעת השימוש באתר כולל את שימושך בשירותינו הדיגיטליים, לרבות אתרי האינטרנט של נופשונית, יישומונים (אפליקציות) סלולריים ושירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים").

במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים, אלו מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים נוספים. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל שלך  ועוד.

אנו עושים מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך וננקט באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

כל הנתונים שיימסרו על ידך דרך השימוש באתר ו/או ביישום (אפליקציה) ו/או בשירותים נלווים להם, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת העברת ו/או קבלת מוצר באמצעות השירותים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך שהמידע יוחזק במאגרי המידע של חברת נופשונית ו/או מי מטעמנו או עבורה, בארץ ו/או בחו"ל.

המידע המתקבל עם ועקב השירותים ו/או השימוש בשירותים , לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך בהם ייאגר במאגרי מידע כאמור.

כמו כן, אם תשתמש באתר ו/או באפליקציה לצורך ביצוע העברת מתנה, ידוע לך כי נופשונית תהא רשאית למסור את פרטיך לנמען אליו תבקש לבצע העברה ו/או לספקי שירות הנדרשים לצורך ביצוע בקשותיך.

השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ- 18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. נופשונית רשאית ועשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיה המקוונים/הדיגיטליים השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם מצאת כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, נודה לפנייתך לחברת נופשונית באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת cs@nofshonit.co.il ו/או ע"י פנייה בכתב לכתובת ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ, אימבר 14, פתח תקווה. נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי לחברת נופשונית

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי, למעט במקרים של רכישה. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד ללקוחות רשומים, רישום לרשימות התפוצה של החברה, יצירת קשר עם החברה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם באזור הרלבנטי באתר. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים וכי מאושר על ידך בזאת נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שימסרו על ידך, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי נופשונית.

אינך חייב/ת על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, למשל בעת רכישה ו/או מימוש מוצר באתר החברה.

לידיעתך מסירת מידע של צד ג' תעשה לשם שליחת המתנה בלבד.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

נופשונית עשויה להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ו/או מאפיינות מידע על כלל פעילותך מולנו, במגוון אמצעי התקשורת מולה, ומנתחות אותה לצורך ייעול אספקת השירותים ולשם התאמה טובה יותר של השירותים לצרכיך או למאפייניך, ושימושך בשירותים מהווה הסכמתך לכך.

בעת שתשתמש באתר, עשויה נופשונית לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, נופשונית רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

נופשונית מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. משום כך, מדיניות הפרטיות של נופשונית, אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוען לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, ובפרטים שיאספו על ידי נופשונית במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין (בענין זה ניתן לראות התייחסות נרחבת תחת נושא מסירת פרטים ומידע אישי לחברת נופשונית), למטרות הבאות –

כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את נופשונית לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;

כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל נופשונית, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;

ליצירת קשר עמך כשנופשונית סבורה שקיים צורך בכך;

לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, שנופשונית סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

נופשונית לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן –

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;

אם תפר/י את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי נופשונית כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי נופשונית צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין נופשונית ו/או מי מטעמו;

בכל מקרה שנופשונית תניח כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

נופשונית תהא רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לנופשונית ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;

לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים עם נופשונית וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נופשונית. נופשונית לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

אם נופשונית תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – נופשנית תהא זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שנופשונית אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

נופשונית עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

נופשונית נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי "העוגיות" נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, ניתן לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך באמצעות Opt-Out .

כמו כן, עשוי להתאפשר לך שימוש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, המוצגים ו/או נגישים דרך האתר ושירותיו למען נוחיותך בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריותך בלבד וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של המתפעלים מוצרים/שירותים אלו. בהתאם, נמליץ לעיין במדיניות הפרטיות של גוגל בהקשר לשירותי המפות ו/או המקומות/מיקומים שלה בכתובת: www.google.com/policies/privacy; ככל שתבחר/י להשתמש בשירותים אלו דרך האתר. 

מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך תאפשרנה זאת, נופשונית רשאית ועשויה למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.

כאשר שירות מבוסס מיקום פעיל במכשירך, נופשונית עשויה להשתמש במידע הנוגע למיקומך המגיע מאותות GPS, מנקודות גישת wi-fi הנמצאות בקרבת מקום ומאנטנות סלולריות, וזאת בין אם האתר ו/או האפליקציה פעילה או כבויה. באפשרותך להסיר את השירות מבוסס המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירך. לאחר הסרת שירות זה לא נקבל עוד מידע הנוגע למיקומך.

לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

הרשאות לאישור גישה:

גישה למצלמת המכשיר - הרשאה זאת מתבקשת עבור שירות העלאת תמונה ו/או סרטון או על מנת לצלם תמונות כחלק מתהליך שליחת מתנה.

גישה לגלריית  התמונות, והתקני אחסון וזיכרון במכשיר - הרשאה זאת מתבקשת על מנת לבחור מגלריית התמונות שלך תמונות כחלק מתהליך שליחת מתנה

גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר (Identity/Phone/Device ID) - עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות ובדיקות אבטחה.

מיקום מכשיר – עבור שירות איתור סניפים ביחס למיקום המכשיר.

 אבטחת מידע

נופשונית מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, נופשונית אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בנופשונית יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, את/ה מודע/ת ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

לתשומת ליבך, מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לנו – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי נופשונית על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה נופשונית למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, שמורה לך הזכות לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לנופשונית לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

נופשונית רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת ניתן לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

המדיניות עודכנה לאחרונה בתאריך: 26.11.2019