טרקלין חשמל – הגבלות והחרגות:


- לקוח יוכל לשלם לבית העסק באמצעות הכרטיס, בגין רכישת כל מוצר בבית העסק, רק עד 50% מהמחיר של
אותו מוצר [היינו – אם יירכש מוצר במחיר של 200 ₪ ניתן יהיה לשלם בגינו רק 100 ₪ באמצעות הכרטיס
והיתרה באמצעי תשלום רגיל המקובל בבית העסק].
- הלקוח לא יהיה זכאי לכפל הנחות על כל סכום שישולם בגינו באמצעות הכרטיס.
- ללקוח תינתן ההנחה הנהוגה ברשת (ככל שתינתן, לפי נהלי הרשת) בגין כל מוצר שיירכש רק על הדלתא בין
מחיר המוצר (לפני הנחה) ליתרת התשלום שישלם הלקוח בפועל (שלא באמצעות הכרטיס) [היינו – הנחת
הרשת לא תחול על החלק שישולם בגינו באמצעות הכרטיס].
- הכרטיס לא יהיה תקף במחלקות העודפים, המחשוב, הצילום והסלולר.


לאתר האינטרנט של טרקלין חשמל