לוגו MAX

 

תנאי שימוש באתר

השירותים המוצעים לך באתר יסופקו לך בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובכפוף לתקנון אתר ההטבות ותוכנית הפינוקים של MAX. ניתן לצפות בתקנון אתר ההטבות ותוכנית הפינוקים של MAX באתר.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן.

האתר הינו אתר חיצוני לאתר MAX והוא מופעל על ידי חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ ובאחריותה.

MAX שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר זה. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" בדף הבית.

לכל המונחים תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

א. זיהוייך בעת הזמנת ההטבות

1. במהלך הזמנת ההטבות וביצוע הרכישות באתר תתבקש למסור פרטים מזהים אודותיך, לרבות שמך, מספר תעודת זהות,מספר כרטיס אשראי ,מען, כתובת דוא"ל ומספר טלפון סלולארי.

2. בנוסף, תתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי של MAX שברשותך.

ב. התחייבויותיך בעת השימוש באתר

הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקןׂ):

3. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים המוצעים באתר.

4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש MAX לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

5. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

6. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

8. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror).

9. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

10. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה.

11. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר, אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה ו/או בהתאם לתקנון אתר ההטבות ותוכנית הפינוקים של MAX.

ג. אחריות וסיכונים

12. מובהר, כי המערכות המופעלות על ידי חברת נולדג' פור אול בע"מ ו/או מי מטעמה, מעצם היותן מבוססות על תכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי MAX או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות.

MAX וחברת נולדג' פור אול בע"מ, מפעילת האתר, משקיעות מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

13. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, MAX ו/או חברת נולדג' פור אול בע"מ, מפעילת האתר, תהיינה פטורות מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת MAX ו/או חברת נולדג' פור אול בע"מ, וMAX ו/או חברת נולדג' פור אול בע"מ עשו מאמץ סביר למנעם:

13.1 שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין אצל MAX ו/או חברת נולדג' פור אול בע"מ ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

13.2 תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חמרה המצויות אצלך.

3.13 חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש במערכות או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לMAX ו/או לחברת נולדג' פור אול בע"מ עקב כך.

ד. פרטיות

14 .כדי לאפשר שימוש בשירותים המוצעים באתר, MAX שומרת לעצמה את הזכות לאסוף ולשמור פרטים ונתונים אודותיך.

15 .MAX עושה את מירב המאמצים כדי לשמור על פרטיותך בעת השימוש באתר. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של MAX באתר.

ה. קישורים לאתרים חיצוניים

16 .ייתכן והאתר יכיל קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי המפרסמים באתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לMAX ולחברת נולדג' פור אול בע"מ, מפעילת האתר, אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה.

כמו כן, MAX וחברת נולדג' פור אול בע"מ זה אינם נושאים בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

17 .במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך לMAX בטל 03-6178888.

ו. שירות לקוחות

18 .מוקד שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-6178888 ובכתובת האינטרנט : www.Lc-hatavot.co.il (בבחירת שירות הלקוחות בתחתית המסך, תוכל להשאיר את פרטיך ונציג MAX יחזור אליך), בהתאם לימים ולשעות הפעילות המפורטים להלן: שירות הלקוחות יהיה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00.

ז. סמכות שיפוט

19 .סמכות השיפוט בכל הנובע מתנאי שימוש אלה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד והדין שיחול הינו הדין הישראלי בלבד.