1. הגדרות:

1.1       "האתר" - אתר הבית של "נופשונית" שכתובתו www.Nofshonit.co.il;

1.2       "מנהל האתר" / "נופשונית" – חברת "נופשונית- ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ";

 1.3        "לקוח" – כל מי שמחזיק כדין שובר ו/או כרטיס ו/או קוד דיגיטלי תקניים של נופשונית, לרבות מי שרכש עבור צד ג', וזכאי להיכנס לאתר באמצעות מספר מזהה ולבצע טעינות כספיות / ואו קבלת שירותים;

1.4      "בית העסק" – בית העסק או הספק המעניק ללקוח הזכאי את ההטבה ו/או השירות;

1.5      "כרטיס/קוד דיגיטלי 'נופשונית קארד'" – כרטיס/קוד דיגיטלי תיקני המאפשר מימוש במגוון בתי עסק של סכום כספי טעון. כרטיס רב פעמי מאפשר גם טעינת הטבות כספיות ו/או טעינה עצמאית באמצעות כרטיס אשראי;

1.6      "שובר נייר" -  שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, כולל ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה; לעניין מסמך זה – ניתן להפצה ולמימוש כל עוד ברשותך שובר נייר מודפס ;

1.7      "כרטיס" / "כרטיס מגנטי" - כרטיס המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, כולל ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה; לעניין מסמך זה - ניתן להפצה ולמימוש כל עוד ברשותך כרטיס פיזי ;

1.8      "קוד דיגיטלי" - קוד המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, כולל ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה; לעניין מסמך זה – ניתן להפצה ולמימוש בהודעת טקסט, במייל בסמארט-פון או מודפס ומופק באמצעות הפלטפורמה המופעלת על ידי מנהל האתר;

1.9       "מוצר דיגיטלי" - קוד דיגיטלי כהגדרתו בתקנון;

1.10     "מוצר פיזי" - שובר נייר ו/או כרטיס מגנטי כהגדרתו בתקנון;

1.11     "תקנון" – תקנון זה.

2. כללי

2.1     אתר הבית של "נופשונית" מופעל על ידי חברת "נופשונית- ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ" (להלן: "מנהל האתר") ונמצא במתחם (domain) שזיהויו ברשת האינטרנט (www) הינו: www.nofshonit.co.il (להלן: "האתר").

2.2     האתר נועד לאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור לבחון ולרכוש מוצרים ושירותים המוצעים על ידי מנהל האתר בתחום הבילוי, האירוח, הנופש והכיף (להלן: "המוצרים והשירותים").

2.3     האתר מופעל על ידי מנהל האתר.

2.4     תוכן האתר מוגבל לקבלת מידע בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת מנהל האתר. על המשתמשים באתר חל איסור מוחלט לבצע באתר ו/או במוצרים (קוד/שובר/כרטיס) ו/או במוצרים הדיגיטליים שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

2.5     מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע ללקוח על כך מראש.

2.6     באתר זה מפורסם הקוד האתי של מנהל האתר ומדיניות הפרטיות של האתר בקישורים שלהלן:

מדיניות פרטיות

קוד אתי

3. זכאות להשתמש באתר

3.1     משתמשי האתר הם כל מי שמעוניין/ת לקבל מידע לצורך רכישת מתנה או מימוש מתנה שהתקבלה, לפנות לשירות הלקוחות או להצטרף כספק/ית הנותן/ת שירותים ללקוחות החברה.

יחד עם זאת, לביצוע רכישות באתר יש להחזיק בכרטיס אשראי תקף (כהגדרתו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו  (1986), של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל אשר הונפק בישראל.

3.2     על אף האמור, ולמען הסר הספק יובהר, כי כל המשתמשים באתר (אפילו אם אינם לקוחות) יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

3.3    תנאי מקדמי לשימוש באתר לביצוע עסקאות רכישה הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב הלקוח לביצוע התשלום עבור עסקת הרכישה של המוצרים ו/או השירותים.

3.4     החברה אינה מגבילה את הלקוחות ו/או משתמשי האתר להעביר לצד ג' שובר/קוד דיגיטלי, ובלבד שהעברה שכזו תהיה ללא תמורה ו/או לא על בסיס מסחרי. במקרה של העברת שובר/קוד דיגיטלי לצד ג', ימשיכו לחול כל ההוראות ו/או המגבלות המפורטות תקנון זה, לרבות אי אחריותה של החברה על ההשלכות הנובעות מההעברת השובר/קוד דיגיטלי לצד ג'. למען הסר ספק, המעביר יהיה אחראי בלעדי על העברה שכזו, על כל המשתמע מכך.

3.5     מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם או להעבירם באופן אחר לצד שלישי, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל רכישה של מוצר דיגיטלי ו/או מוצר פיזי ו/או זכאות של לקוח בנסיבות אלו.

3.6.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי למנוע מלקוח כלשהו לבצע רכישה במקרים הבאים:

3.6.1 אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים;

3.6.2 אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בתי העסק המעניקים את ההטבות.

3.6.3 אם לדעת מנהל האתר הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

3.6.4 אם הלקוח הפר איזו מהוראות תקנון זה;

3.6.5 אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

4. המוצרים והשירותים המוצעים באתר

4.1     המוצרים והשירותים המוצעים באתר הינם לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.

4.2     מנהל האתר ידאג לכך שבאתר יפורטו פרטי המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באופן סביר לצורך ביצוע רכישה מרחוק, בהתאם למקובל בתחום הסחר האלקטרוני בישראל.

4.3     רכישת שובר באתר מחייבת את מנהל האתר לספק לרוכש את השובר או את השירות שנרכש בלבד.

4.4     החברה איננה אחראית למוצרים ו/או השירותים הנרכשים באתר:

4.4.1          השירותים והמוצרים המוצגים באתר זה מוצעים למשתמשי האתר על ידי בתי העסק על פי מצגי ותנאי העסקה המוצעת של בית העסק בלבד.

4.4.2 בית העסק יהיו אחראיים בלעדיים לספק את המוצרים/שירותים לרוכש.

4.4.3 בית העסק יהיו אחראיים בלעדיים על טיב ו/או איכות של המוצר ו/או השירות, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה נגד מנהל האתר בענין זה.

4.4.4 בית העסק הם האחראיים הבלעדיים על המצגים, תכונותיהם, מפרטיהם והגדרתם של המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה נגד מנהל האתר בענין זה.

4.4.5  על הלקוח לוודא בטרם כל רכישה של מוצר/שירות האם זה מתאים לצרכיו, וככל שברצונו לברר פרטים נוספים בענין מוצר/שירות, על הלקוח לעשות זאת מול בית העסק בלבד.

4.4.6 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין מוצר או שירות שנרכש באתר או באמצעותו, לרבות בגין אספקת מוצר/שירות יופנו אל בית העסק לטיפולם בלבד, ולא למנהל האתר.

4.4.7 מנהל האתר שומר על זכותו לשיפוי בהוצאותיו עבור טיפול בפניה שתופנה אליו בגין מוצר/שירות/משלוח/אספקה וכו', במקום לבית העסק.

4.5     כל התכנים המפורסמים/מוצגים באתר מוגנים תחת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ו/או חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007.

4.6     פרסום המוצרים/שירותים באתר נעשה באמצעות מוצרים ו/או עזרים ו/או תמונות שבית העסק ו/או מי מטעמו מסרו למנהל האתר, ומנהל האתר איננו מביע דעה או עושה מצג על טיבם, אופיים, תכונותיהם וכיו"ב;

4.7     בתי העסק התחייבו כלפי מנהל האתר וכלפי רוכשי המוצרים/שירותים המפורסמים באתר זה, באחריות מלאה למוצר, לשירות, ועמידה בכל תנאיהם כפי שהם מוצעים על ידי בית העסק וכפי שאושרו על ידי הרוכש בתהליך הרכישה.

5. משלוח דיוור ותוכן שיווקי

5.1     משלוח הודעות על ידי מנהל האתר ו/או מי מטעמו ללקוחות האתר נעשים על מנת שהלקוחות יהיו מעודכנים בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת.

5.2     הודעות הדיוור ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון שנמסרו בעת ההרשמה לאתר ו/או במועד רכישה מוצר/שירות.

5.3     הנך מאשר בזאת למנהל האתר ו/או למי מטעמה לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ומסרוני SMS המכילים דיוור ישיר, לרבות עדכונים, הודעות טכניות, סקירות מקצועיות והצעות למוצרים ו/או שירותים נוספים מאת מנהל האתר ו/או חברות הקשורות עמו ו/או נופשונית ו/או מי מטעמה של נופשונית וכן להעברת המידע לצורך מימוש מטרות אלו ובהתאם לכל דין.

5.4     ניתנת ללקוח האפשרות לבחור ו/או לשנות את העדפות קבלת הדיוור, הן בטופס ההרשמה לאתר, הן דרך עמוד "הפרופיל שלי", הן באמצעות לחיצה על קישור "הסר"/ שליחת הסיפרה 10 להסרה, המופיעים בכל הודעת דיוור שנשלחת ללקוח, והן באמצעות פניה ישירה למנהל האתר.

5.5     למען הסר ספק, הסרה מרשימת התפוצה תבוצע אך ורק עפ"י הדרכים החוקיות המפורטות בסעיף 5.4 לעיל.

5.6     הלקוח מאשר בזאת כי על אף בחירתו שלא לקבל תכנים שיווקיים ממנהל האתר, מנהל האתר יהיה רשאי לשלוח ללקוח הודעות טכניות ו/או הודעות עדכון שאינן עונות להגדרת "הודעת פרסומת" כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

5.7     אם רצונך להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות המכילות תכנים שיווקיים, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מנהל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני cs@nofshonit.co.il או למספר טל':  03-5234754  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

6. מאגרי מידע

6.1   לצורך הרכישה באתר, ואבטחת האספקה של מוצרים ושירותים המפורסמים באתר, נדרש הלקוח למלא מספר פרטים שיאפשרו לקיים עמו קשר.

המדובר בפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי, כתובת ופרטים נוספים שידרשו בהתאם למוצר/שירות שיירכש.

6.2     פרטי הרכישות שיבוצעו על ידי לקוחות נופשונית, יישמרו במאגר המידע של נופשונית, לצורך מעקב על הרכישה ומתן שירות לקוחות.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר ישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר - נופשונית (מספר מאגר  700062747) וישמשו לצורך ניהול ותפעול אתר נופשונית, טיפוח הקשר והשירות מול לקוחות נופשונית, לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלה.

6.3     יודע המשתמש כי על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981, הוא רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ומספרו   700062747, ואף לבקש לתקן מידע זה באם הוא אינו נכון, שלם או מדויק.

6.4     החברה מפעילה אמצעי אבטחה מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ו/או למאגרי המידע ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, מאחר ולא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט, הרי ההסכמה לתקנון זה משמעה שלרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מנהל האתר, או כל מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, שלא בשליטת ו/או באחריות החברה והכל בכפוף לכל דין.

6.5     המשתמש מתיר בזאת לנופשונית לעשות שימוש במידע ולפלח אותו במטרה להציע הטבות המותאמות לכל לקוח.

6.6     נופשונית מתחייבת לשמור את המאגר ופרטי הזכאים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ו/או מדיניות הפרטיות של האתר.

  1. ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה בהתאם ובכפוף להוראות ו/או מגבלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

  1. מימוש מוצר

8.1     תוקף ומימוש- יינתנו בהתאם לנוהלי מנהל האתר ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

8.2     לא ניתן להחליף, להמיר, לבטל או לקבל החזר בגין שובר שפג תוקפו, אלא בכפוף להוראות תקנון זה.

8.3     אופי המימוש - כמופיע על גבי שובר הנייר ו/או הכרטיס ו/או הקוד הדיגיטלי ובאתר.

8.4     הארכות תוקף, שלא עפ"י הוראות תקנון זה, יינתנו בהתאם לנוהלי מנהל האתר ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

8.5     באילת הפטור ממע"מ על רכישות אינו פוטר ממע"מ על סכום החיוב בכרטיס ולכן ינוכה מהכרטיס סכום המע"מ מערך העסקה בבית העסק.

8.6     בטרם מימוש מוצר פיזי / דיגיטלי יש להתעדכן באתר זה ובאתר בית העסק אודות ההגבלות ו/או המגבלות של מימוש המוצר הפיזי/ דיגיטלי, לרבות מגבלות, כפל מבצעים, הנחות והנחת חברי מועדון.

8.7  רשימת הסניפים בהם ניתן לממש שובר/כרטיס/קוד יכולה להשתנות מעת לעת ומשכך מומלץ ליצור קשר עם הרשת/הסניף/בית העסק/הספק בטרם ההגעה למקום.

8.8  מימוש מוצר פיזי / דיגיטלי לא תקף לקבוצות ואירועים.

9. הארכת תוקף שובר

9.1     על כל שוברי נופשונית מצוין תוקפם באופן ברור ומפורש.

9.2     הארכות תוקף והמרות תינתנה בהתאם לנוהלי נופשונית ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

9.3     ניתן להאריך תוקף של מוצר פיזי (שובר נייר /כרטיס מגנטי ) ושל קוד דיגיטלי רק לאחר שפג תוקפו. הארכות תוקף יינתנו במסגרת של עד 4 שנים מיום הרכישה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

מוצרים התקפים מראש ל-5 שנים לא ניתנים להארכה נוספת.

9.4     במידה ופג תוקפו של המוצר יהיה ניתן להאריכו לתקופה נוספת, וזאת כנגד תשלום בשיעור של 15% מערך המוצר במועד הארכת התוקף, אך לא פחות מ- 15 ש"ח.

9.5     ניתן יהיה לבצע הארכת תוקף שנייה, למוצר שתוקפו הוארך, וזאת כנגד תשלום בשיעור של 10% מערכו של המוצר במועד הארכת התוקף הנוספת, אך לא פחות מ- 15 ש"ח.

9.6     למען הסר ספק, ערך המוצרים, הן במועד הרכישה והן במועד הארכת תוקף נוספת, יקבעו ע"י נופשונית בלבד, בהתאם לנתונים המצויים בידה.

9.7.    שובר/כרטיס יישלח אליך בדואר רשום לכתובת שמסרת בתוך 14 ימי עבודה

10. שדרוג מוצר:

10.1.     ניתן לבצע שדרוג אך ורק למוצרים אשר מחירם גבוה יותר מהכרטיס/ קוד דיגיטלי שברשותך.

10.2.     פעולת השדרוג מתבצעת דרך המערכת בלינק הבא http://www.dts.co.il/NofshintUpgrade בלבד.

10.3.     לא ניתן לשדרג שוברי נייר

10.4.     ישנן הטבות אשר לא ניתנות לשדרוג- לבדיקת אופציית השדרוג יש להיכנס ללינק הבא http://www.dts.co.il/NofshintUpgrade.

10.5.     לא ניתן לשדרג לכרטיסים/קודים דיגיטליים מסוג נופשונית קארד ובנוסף לא ניתן לשדרג מנופשונית קארד לכרטיס אחר.

10.6.     לא ניתן לשדרג מספר כרטיסים/קודים דיגיטליים בפעולה אחת, לכל כרטיס/קוד דיגיטלי שברשותך יש למלא טופס בקשת שדרוג בנפרד.

10.7.     לאחר מילוי הפרטים ובסיום פעולת השדרוג, יישלח אישור על הפעולה, למייל שהוזן במערכת.

10.8.     במידה ובידך כרטיס מגנט/ קוד דיגיטלי הוא יבוטל וכנגדו ישלח כרטיס מגנטי חדש.

10.9.     הכרטיס החדש תקף למשך שנה מיום ההזמנה.

10.10.  ביטול עסקה הינו על פי חוק הגנת הצרכן ויעשה ע"י פניה למוקד שירות הלקוחות. לתשומת ליבך, הכרטיס החדש יחסם והכרטיס הקודם יופעל מחדש.

10.11. הכרטיס יישלח אליך לכתובת שהזנת תוך 14 ימי עבודה בדואר רשום. לקבלת מספר מעקב ניתן לפנות לשירות הלקוחות במייל cs@nofshonit.co.il.

11. תכנים המועלים על ידי משתמשי האתר

11.1   בעת שימוש באתר לצורך רכישת מוצר עליך להקפיד שהתכנים המועלים על ידך הינם חוקיים.

11.2   בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:

• כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

• כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

11.3     למען הסר ספק, לנופשונית אין ולא תהיה כל אחריות, על תכנים המועלים על ידי משתמשי האתר, לרבות תכנים המפרים זכויות קנייניות, תכנים מטעים וכד'.

12. קניין רוחני

12.1   כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של נופשונית בלבד.

12.2   אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממנהל האתר.

12.3   סימני המסחר ומודעות הפרסומת של נופשונית הינם קניינה של נופשונית בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת נופשונית בכתב ומראש.

12.4   נופשונית אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר באמצעות האתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן.

12.5   נופשונית לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את נופשונית בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

13. אחריות מנהל האתר

13.1   נופשונית לא תהיה אחראית למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי רוכש השובר, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. נופשונית  תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר AS-IS.

13.2   נופשונית לא אחראית להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של הנמען מלאה וכיו"ב.

13.3   נופשונית מצהירה, כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת המוצרים המוצעים מתבצעת במסגרת היותה גורם מקשר בלבד. כיוצא בכך, נופשונית אינה נושאת באחריות כלשהי לטיב המוצרים, איכותם ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם למזמין המוצרים המוצעים. כמו כן, מודיעה 'נופשונית' בזאת לרוכש המוצרים הנ"ל, כי כל טענה ו/או תביעה בקשר למוצרים הנ"ל תופנה ישירות אל ספק המוצרים, וכי 'נופשונית' לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור לעיל. מומלץ לבדוק את מפרט המוצר/שירות טרם הרכישה.

13.4   נופשונית שומרת על זכותה לשיפוי בהוצאותיה עבור טיפול בפניה שתופנה אליה בגין מוצר/שירות/משלוח/אספקה וכו', במקום לבית העסק.

13.5   תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים המופיע באתר נופשונית הינו באחריות החברות/בתי העסק המתארים ו/או המוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על נופשונית.

13.6   בתי העסק המופיעים באתר, התחייבו כלפי מנהל האתר והצהירו בפניו על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר, אך מנהל האתר אינו ערב לאמינות המידע ומידת דיוקו.

13.7   מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ו/או בחנויות הקמעונאים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. מנהל האתר לא יישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

13.8   מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באתר.

14. תכנים

14.1   השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.

14.2   התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נופשונית בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.

14.3   נופשונית אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי נופשונית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל נופשונית או אצל מי מספקיה.

15. דרכי פנייה למנהל האתר (שירות לקוחות)

15.1   בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר ובהפקת המוצרים ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של מנהל האתר במספר: 03-5234754 (שירות לקוחות למחזיקי כרטיס נופשונית קארד- שלוחה 6) שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 08:30 - 17:00 כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  cs@nofshonit.co.il.

15.2   בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אליו.

16. שינויים באתר והפסקת השירות

נופשונית רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

17. סמכות שיפוט ייחודית

הצדדים מקנים בזאת סמכות שיפוט מקומית ייחודית, בכל התדיינות הקשורה ליחסים שבין הלקוח ונופשונית/מנהל האתר, לבית המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד. על הצדדים יחול הדין של מדינת ישראל.